Google będzie karać za brak strony mobilnej!

Wrzesień 21, 2016 15:54 przez: plove

Udostępnij wpis:

Jesli posiadasz stron? inernetow?, która nie jest responsywna czyli tym samym nie dopasowana do urz?dze? mobilnych to uwa?aj! Google mo?e Ci? ukara?!

Prowadzisz witryn?, która w wersji mobilnej nie dzia?a najlepiej? To uwa?aj, poniewa? Google mo?e Ci? ukara? i zrzuci? stron? na odleg?? pozycj? w wynikach wyszukiwania.

Ameryka?ski koncern Google zdaje sobie spraw? z faktu, ?e smartfony i tablety jako urz?dzenia do przegl?dania internetu, staj? si? coraz popularniejsze. Dlatego uzna?, ?e pora wymusi? na posiadaczach witryn, dostosowanie ich do tych urz?dze?.

Firma zdecydowa?a, ?e je?li dana witryna nie jest dostosowana do urz?dze? mobilnych, wówczas jej pozycja w wyszukiwarce zostanie mocno obni?ona.

Chodzi przede wszystkim o odpowiednie przekierowania, a ?ci?le mówi?c linki umieszczane m.in. na portalach spo?eczno?ciowych, które zamiast to konkretnego artyku?u, prowadz? do strony g?ównej. Inna sprawa to wersja witryny. Strony bazuj?c na danych uzyskiwanych z wyszukiwarek, powinny automatycznie udost?pnia? jej okre?lon? wersj?, bez wzgl?du na link, z którego wszed? u?ytkownik. Mówi?c obrazowo, je?li wpiszemy adres strony z naszej komórki, powinni?my automatycznie zosta? przeniesieni do jej mobilnej wersji.

Google zamierza te? sprawdzi? czy multimedia bez problemu odtwarzane s? na urz?dzeniach mobilnych. A je?li nie s?, to w?a?cicieli witryn czeka kara.

Pomys? z punktu widzenia w?a?cicieli witryn mocno absurdalny, ale zapewne kilka zbiorowych procesów wytoczonych koncernowi przez poirytowanych w?a?cicieli p?ac?cych za pozycjonowanie stron i wizja wyp?aty im ogromnych odszkodowa?, szybko wybije go koncernowi z g?owy. Nie mo?na przecie? narzuca? w?a?cicielom do jakich u?ytkowników kieruje sw? stron?.

?ród?o: Di.com.pl nike air max nike air max