22 lipca 2024

Adwokat ds. alimentów w Warszawie

Źródło: https://adwokatdrejewicz.pl/

Adwokat ds. alimentów w Warszawie to specjalista, który może pomóc Ci w uzyskaniu należnych świadczeń. Obowiązek alimentacyjny nie dotyczy tylko dzieci. O to świadczenie może ubiegać się także były małżonek i rodzic. Z poniższego artykułu poznasz zagadnienie alimentów z naciskiem na kwestie praktyczne.

KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY ADWOKATA DS. ALIMENTÓW W WARSZAWIE?

Wbrew powszechnemu przekonaniu alimenty nie są wyłącznie przedmiotem postępowania sądowego, w związku z czym pomoc adwokata w Warszawie nie musi być konieczna. Jeżeli rodzice są zgodni w tej kwestii, mogą zawrzeć umowę, w której sami kształtują obowiązek alimentacyjny. Takie rozwiązanie jest rekomendowane, gdy byli partnerzy darzą się dużym zaufaniem. Jeżeli chcesz nieco lepiej zabezpieczyć się na wypadek sporu, skorzystaj z możliwości zawarcia ugody przed notariuszem lub mediatorem. Gdy polubowne uregulowanie tej kwestii nie jest możliwe, adwokat może reprezentować Twoje interesy w sporze sądowym.

WSPÓŁMAŁŻONKOWIE

Liczną grupą uprawnioną do alimentów są byli małżonkowie. Nie ma tu różnicowania z uwagi na płeć – o świadczenie mogą ubiegać się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Zgodnie z regulacjami kodeksowymi o alimenty można ubiegać się w dwóch przypadkach. W pierwszej sytuacji małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego i wskutek rozwodu popadł w niedostatek, może domagać się alimentów od drugiego współmałżonka. Istnieje także pojęcie istotnego pogorszenia sytuacji materialnej wskutek rozwodu. O alimenty z tego tytułu można ubiegać się wtedy, gdy drugi współmałżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

JAKIE KWESTIE NAJCZĘŚCIEJ TRAPIĄ KLIENTÓW ADWOKATÓW DS. ALIMENTÓW W WARSZAWIE?

Adwokaci ds. alimentów w Warszawie spotykają się w swojej praktyce zawodowej z wieloma mitami, jakimi przez lata obrosły świadczenia alimentacyjne. Często mity te są podsycane w mediach, np. paradokumentach, ale także i w programach informacyjnych. O jakie sprawy najczęściej pytają klienci?

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

Postępowanie sądowe może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat w skrajnych przypadkach. Niemniej potrzeby dziecka nie ulegają zawieszeniu na ten okres. Dlatego kluczowe jest złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych. Z kolei same alimenty sąd może orzec zarówno od daty wniesienia pozwu, jak i od daty wyroku. Tę kwestię warto omówić na spotkaniu z pełnomocnikiem, aby wybrać najbardziej korzystną opcję.

ALIMENTY A ZASPOKOJENIE POTRZEB RODZINY

Między obowiązkiem alimentacyjnym a zaspokojeniem potrzeb rodziny nie można postawić znaku równości. Są to dwa odrębne świadczenia, które przysługują innym podmiotom. Jest to o tyle istotne, że powodem w sprawie o alimenty nie jest rodzic dziecka. Alimenty przysługują bowiem małoletniemu i to on jest powodem w sprawie. W przypadku zaspokojenia potrzeb rodziny powodem jest jeden ze współmałżonków.