22 lipca 2024

Fotowoltaika: czyli jak za jednorazową opłatą generować energię przez 20 lat?

Fotowoltaika to urządzenie, które za pomocą ogniw zamienia energię słoneczną na energię elektryczną. Energia generowana przez fotowoltaikę może być wykorzystywana do codziennych potrzeb domowych, takich jak oświetlenie, chłodzenie i klimatyzacja. Panele fotowoltaiczne stają się coraz bardziej popularne w samochodach, domach i biurach.

Fotowoltaika jest bardzo wydajna w perspektywie średnio – i długoterminowej. Są wykonane na 10, 20 lat lub dłużej. Nie mogą samodzielnie wytworzyć energii. Konieczne jest do tego światło słoneczne, które najczęściej pozyskuje się przez montaż w odpowiednim miejscu – zwykle na dachu. Trzeba mieć na uwadze, że fotowoltaika ulega zużyciu pod wpływem czynników atmosferycznych.

Światło słoneczne dociera do powierzchni dachu, gdzie jest przetwarzane i kierowane do systemu zwanego kolektorami. Kolektory te są ułożone w szyku i są połączone ze sobą poprzez kable, które działają przez cały dzień. Gromadząc wystarczającą ilość energii ze światła słonecznego, mogą wytwarzać energię elektryczną, którą można wykorzystać do oświetlenia lub ogrzewania domów lub fabryk. multi plus 2

Urządzenia tego rodzaju zaczynają wytwarzać energię za ułamek ceny, jaką ponosi środowisko. Panele fotowoltaiczne muszą być podłączone do obwodu, który zaczyna przekształcać energię słoneczną w energię elektryczną i przesyła ją do falownika. Falowniki działają poprzez zamianę prądu stałego (DC) na prąd przemienny (AC). Gdy przez pewien czas nie ma światła słonecznego, napięcie prądu przemiennego pochodzące z paneli słonecznych staje się bardzo niskie.