22 lipca 2024

Czujnik pojemnościowy

Czujnik pojemnościowy, to forma receptorów zbliżeniowych jakie służą do detekcji obecności produktów sypkich, mieszanki, szkła, drzewa czy pozostałych budynków fizycznych jakich nie da się znaleźć za pomocą receptorów indukcyjnych. Czujniki pojemnościowe są nierzadko wykorzystywane do śledzenia stanu minimalnego czy dużego w pojemniku, do obliczania budynków na transporterze czy dobrego ustawienia, do komunikowania połączenia czy nieodpowiedniego ustawienia elementów. Ze względu na zasadę funkcjonowania czujnik pojemnościowy ma regulację czułości, tak by użytkownik mógł dopasować obszar do wymogów lokalnych.

Jak funkcjonują pojemnościowe czujniki zbliżeniowe?

Oddziaływanie czujnika pojemnościowego zbliżeniowego zostało wsparte na wymiarze zawartości skraplacza uzależnionej od długości między jego okleinami, jakimi jest receptor i znaleziony budynek. Należałoby pamiętać, iż jeżeli w polu czułości napędu poszukiwany przedmiot umiejscowiony jest w odległości, jaka jest niższa aniżeli zadana wartość progowa, wówczas oscylator sensora, mający dwie proste elektrody wzbudza się przy konkretnej zawartości oraz rozpoczyna tworzyć drgania.

Rejestrowanie materiałów metalicznych oraz niemetalowych

Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe zapewniają demodulację budynków mieszczących się pod przestrzenią, na przykład za ścianą, w pojemniku zasobowym, w zbiorniku czy za osłoną. Stosowane są też do kontroli stanu wypełnienia oraz podawania produktu. Niezależnie od tego, czy jest to produkt stały jak papier lub drzewo, granulat lub ciecz: sensory pojemnościowe bezawaryjnie zapisują stany w mechanizmach produkcji oraz podczas kontroli końcowych.